Collectie plastiek

De plastiek collectie bevat meer dan 800 werken vanaf de middeleeuwen tot heden. Het accent ligt op de figuurlijke plastiek uit de 19e en 20e eeuw. Een uitgebreid convoluut middeleeuwse gebeeldhouwde sculpturen met altaren en individuele figuren, barokke grafschriften en buit uit historische gebouwen in de oude zout- en residentiestad Halle (Saale) introduceert de geschiedenis van het kunst- en cultuurlandschap van Midden-Duitsland.

Individuele werken en groepen werken van internationaal belangrijke protagonisten staan voor klassiek modernisme, zoals B. Ernst Barlach, Hermann Blumenthal, Max Klinger, Moissej Kogan, Georg Kolbe, Wilhelm Lehmbruck, Aristide Maillol, Gerhard Marcks, George Minne, Auguste Rodin. De collectie van Franz Marc bevat drie van zijn bekende dierensculpturen, die samen met zijn schilderijen in 1930 werden verworven en in 1937 ontkwamen aan de actie ‘ontaarde kunst’.

Uitgebreide collecties uit de tijd van de DDR maken duidelijk dat met name de figuratieve traditie hier werd voortgezet en dat de mogelijkheden van een hedendaagse artistieke formulering herhaaldelijk werden ondervraagd. Abstracte standpunten zoals die van Hermann Glöckner bleven uitzonderingen. Tegen het einde van de DDR kwamen ook abstracte en open vormen van werk in de collectie, dit als gevolg van de afstand tot kunst die door de partijpolitiek was afgekondigd en de toenadering tot internationale ontwikkelingen. De staalplastiek, die sinds 1980 werd verzameld, vormt de verbinding naar de internationale beeldhouwkunst van de tweede helft van de eeuw. Recentelijk werden er werken van hedendaagse kunst met installaties en performatieve acties aan het bestand toegevoegd.

Vanaf de oprichting in 1915 tot heden legt de kunstacademie burcht Giebichenstein in Halle de focus op de verbinding tussen alle collecties. De beeldhouwer Gustav Weidanz werkte hier meer dan 50 jaar, net als zijn collega Karl Müller en zijn twee studenten en de opvolgers daarvan. Het museum bewaart de artistieke nalatenschap van Gustav Weidanz.

Beeldenpark LeunaCollectie plastiek op museum-digital