Centrale restauraties

door de culturele stichting Kulturstiftung Saksen-Anhalt

De taken van de centrale restauratie door de culturele stichting Kulturstiftung Saksen-Anhalt bestaan uit het onderhoud en de restauratie van de collecties en de conservering en technische ondersteuning van tentoonstellingen en individuele bruiklenen. Schilder-, papier- en meubelrestauratoren en museumtechnici werken hier samen. Collecties waarvoor er geen gespecialiseerde restauratoren in de culturele stichting zijn, worden extern bewerkt door freelancers in nauwe samenwerking met de stichtingrestauratoren.

Voorts neemt de restauratieafdeling deel aan kunsttechnologische onderzoeken en studieprojecten over collecties en individuele kunstenaars. Dit gebeurt vaak in samenwerking met hogescholen en wetenschappelijke instellingen.

De resultaten worden in publicaties als bijdragen over tentoonstellingscatalogussen en vaktijdschriften en in rondleidingen en voordrachten voorgesteld aan het brede publiek. Een bijzonderheid is de in 2009 door het instituut voor technische chemie van de Martin-Luther-Universiteit Halle-Wittenberg overgenomen kleurstoffencollectie, die rond 800 synthetische, organische kleurstoffen uit de 19e en 20e eeuw en daarmede waardevolle referentiemonsters voor analyses van kleurstof bevat.