Onderzoek & collecties

Het Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) beschikt over een bijna universele collectie van ongeveer 250.000 schilderijen, tekeningen, aquarellen, prenten, fotografieën, plastieken, ambachtelijke kunstvoorwerpen en design, alsook munten, papiergeld en medailles. De collectie bestrijkt de periode van de oudheid tot heden en omvat voorwerpen uit alle delen van de wereld. Op de volgende pagina's stellen wij u de specifieke collecties en het onderzoekswerk van het museum voor.

Tot de opgaven van een museum behoort naast het bewaren van het verzamelde ook het onderzoek daarvan, met als doel dit te presenteren en de resultaten te publiceren. Sinds de beginperiode van het museum in Halle hebben de directeuren en custoden ook steeds de collectiebestanden onderzocht, deze op de meest uiteenlopende manier gepubliceerd en aan een breed publiek getoond. Vaak werden en worden de projecten van bijzondere tentoonstellingen gebruikt om het tot dusverre onbewerkte te bewerken en nieuws over de geschiedenis van het museum te ervaren.