Collecties grafiek

Grafische werken behoren sinds de oprichting van het museum tot zijn bestanden. In 1951 werd deze als eigen collectie door Hermann Wäscher ingericht. Naast de kwantitatieve aanwinst door de landhervorming-bestanden ligt de reden hiervoor waarschijnlijk in het groeiende belang. Tegenwoordig bevat de collectie ongeveer 36.000 bladen van vroege prenten tot de recent ontstane werken.
 

Het accent van de collectie over de Duitse grafiek uit de 20e eeuw ligt op werken van het impressionisme, expressionisme, constructivisme en de sociaal- en maatschappijkritische stromingen. Hiertoe behoren bladen van o.a. Ernst Barlach, Max Beckmann, Lovis Corinth, Otto Dix, Heinrich Ehmsen, Lyonel Feininger, Conrad Felixmüller, Otto Griebel, Rudolf Großmann, George Grosz, Erwin Hahs, Erich Heckel, Wassily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Käthe Kollwitz, El Lissitzky, Franz Marc, Otto Mueller, Oskar Nerlinger, Emil Nolde, Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff, Max Slevogt, Karl Völker, Magnus Zeller.

Het grafische creëren van in de DDR wonende kunstenaars is goed na te trekken in grotere convoluten, als van Albert Ebert, Hermann Glöckner, Josef Hegenbarth, Max en Wilhelm Lachnit, Wolfgang Mattheuer, Otto Möhwald, Hans Theo Richter en Willi Sitte.

 

Adolf Senff: Laurier, 1846, olie op papier, 28,4x 41,4 cm | Kulturstiftung Saksen-Anhalt– Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) | Foto: Kulturstiftung Saksen-Anhalt

 

De collectie bevat bovendien specifieke werken en werkgroepen uit vroegere eeuwen van uitstekende kwaliteit en betekenis, als het convoluut van pamfletten met meer dan 1.000, gedeeltelijk zeer zelden, prenten uit de 15e tot 19e eeuw. Deze wordt aangevuld door een collectie van portret- en ornamentgravures uit de rococo en het classicisme. De 19e eeuw wordt vertegenwoordigd door werken van o.a. van Carl Blechen, Carl Gustav Carus, Caspar David Friedrich, Wilhelm von Kaulbach, Adolf Menzel, Ludwig Richter en Carl Spitzweg. Een bijzonderheid is het volledige etswerk van Hans Thoma en het omvangrijke convoluut van de schilder uit Halle Carl Adolf Senff.

Collecties grafiek op museum-digital