Collectie fotografieën

Het Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) behoort tot de kunstmusea die over een eigen fotocollectie beschikken. Momenteel bevat de collectie bijna 90.000 voorwerpen. Daarvoor werd een vakbibliotheek met meer dan 8.000 banden opgericht.

Nadat het museum in de jaren zeventig tentoonstellingen van internationale artistieke fotografie presenteerde, bood zich in 1986 met de schenking van de nalatenschap van de fotograaf Hans Finsler de mogelijkheid tot het oprichten van een eigen collectie.

Finsler had van 1927 tot 1932 de leiding over de fotoklas aan de kunstschool Halle in de burcht Giebichstein. Hij behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van het Neue Sehen, de avant-garde-fotografie van de tijd tussen de oorlogen. Daarmee lag de focus nu op verzamelen en tentoonstellen, waaraan het museum continu is gewijd. Zo kon o.a. de nalatenschap van de studente en assistente van Finsler, Gerda Leo, worden gekocht, net als de bijna gehele nalatenschap van Heinrich Koch, eveneens student van Finsler en zijn navolger aan de kunstschool Halle.

Een verdere focus ligt op de Oost-Duitse en Oost-Europese fotografie sinds 1945. Geen ander kunstmuseum beschikt over vergelijkbare bestanden op dit gebied. Deze omvatten twee omvangrijke bundels die deel uitmaken van de collectie die in langdurige bruikleen is: het beeldarchief van het voormalige Fotokino-Verlag Leipzig en de collectie van de Gesellschaft für Fotografie im Kulturbund der DDR. Verzamelen, publiceren en tentoonstellen waren bij beide collecties van meet af aan internationaal georiënteerd.

Met de overdracht van de studiocollectie van het Fotoforum Kassel door de oprichter Floris M. Neusüss, werd de collectie aanzienlijk uitgebreid met West-Duitse en internationale fotografie van het eind van de jaren zestig tot begin jaren tachtig. Vergelijkbare collecties zijn alleen te vinden in Stuttgart en Winterthur.

Collectie fotografieën op museum-digital